Trong thực tế, nhiều quyết định liên quan đến sử dụng đất. Vậy, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là gì? Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ sẽ cung cấp thông tin chi tiết trong bài viết này.

1. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là gì?

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là một phần quan trọng của quản lý và phân chia đất đai. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này:

– Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là tài liệu quy hoạch có tính chi tiết trong quá trình thực hiện quy hoạch đất tại cấp huyện. Bao gồm phân chia và quản lý đất đai tại cấp huyện dưới các khía cạnh khác nhau. (Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, và phản ứng trước biến đổi khí hậu). Kế hoạch này đặt ra mục tiêu và phân bổ nguồn đất cho các mục đích cụ thể. Đáp ứng nhu cầu của các lĩnh vực và đơn vị hành chính tại cấp huyện. (Trong khoảng thời gian được quy định).

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là gì?

– Kỳ quy hoạch đất thường là 10 năm, đại diện cho thời gian cố định trong quản lý đất đai. Trong suốt thời gian này, kế hoạch được thực hiện và tuân theo. Kỳ quy hoạch đất định rõ phân bổ đất cho các mục đích khác nhau. Và giúp đảm bảo sử dụng hiệu quả và bền vững đất đai tại mức huyện.

Vậy, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là phần quan trọng của quá trình quản lý, phân bố đất. Thiết kế để đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội và môi trường của huyện trong 10 năm.

>>> Tìm hiểu thêm: Địa chỉ phòng công chứng thứ 7 chủ nhật tư vấn tận tình 24/24

2. Kế hoạch kéo dài bao lâu?

Kế hoạch cấp huyện được lập hàng năm, kỳ quy hoạch là 10 năm.

Nội dung này được quy định tại Điều 37 của Luật Đất đai 2013 như sau:

– Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.

– Kỳ kế hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh. Và kỳ kế hoạch quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch cấp huyện được lập hàng năm.

Tóm lại, kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Kế hoạch được lập hàng năm để đảm bảo quản lý, phân bố hiệu quả nguồn đất đai tại huyện.

3. Căn cứ lập và nội dung kế hoạch

Để lập kế hoạch cấp huyện, người quản lý cần tuân theo quy định của Luật Đất đai 2013. Dưới đây là căn cứ lập và nội dung:

3.1 Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Bao gồm:

Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

Đây là kế hoạch quy định việc sử dụng đất tại cấp tỉnh, một cấp quản lý trên cấp huyện. Kế hoạch này sẽ cung cấp hướng dẫn tổng quan về phân bổ đất đai tại cấp tỉnh.

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện:

Đây là kế hoạch quy định việc sử dụng đất tại cấp huyện. Quy hoạch này bao gồm phân chia và quản lý sử dụng đất tại cấp huyện trong 10 năm.

Nhu cầu sử dụng trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của các cấp:

Thể hiện nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở huyện trong năm cụ thể của kế hoạch.

Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch:

Đánh giá, xác định khả năng tài chính, nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch tại cấp huyện.

Xem thêm:  Thông tin địa chỉ Trường THPT Đông Đô, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

>>> Tìm hiểu thêm: Đăng ký làm sổ đỏ online ngay hôm nay để nhận giá ưu đãi nhất!

Căn cứ lập và nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

3.2 Nội dung chi tiết của kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Bao gồm:

Phân tích và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm trước:

Đánh giá hiệu suất và kết quả của kế hoạch trong năm trước để đưa ra các điểm mạnh và điểm yếu.

Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch:

Xác định diện tích đất được phân bổ và diện tích đất cần sử dụng trong năm cụ thể.

Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất:

Định rõ các diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các công trình, dự án sử dụng đất trong năm kế hoạch, bao gồm cả việc xác định vị trí cụ thể.

Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng:

Xác định diện tích đất cần được chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch.

Lập bản đồ kế hoạch hàng năm của cấp huyện:

Tạo ra các bản đồ để minh họa việc sử dụng đất trong năm cụ thể.

Giải pháp thực hiện kế hoạch:

Đề xuất các giải pháp và biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch, bao gồm cả việc xác định các dự án và công trình cần triển khai.

Lưu ý: Trong trường hợp một quận đã có quy hoạch đô thị được phê duyệt và không cần lập quy hoạch sử dụng đất, thì vẫn phải lập kế hoạch hàng năm để quản lý và phân bổ đất đai hiệu quả.

>>> Tìm hiểu thêm: Phí công chứng mua bán nhà đất chung cư cập nhật mới nhất 2023

4. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như thế nào?

Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tuân theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP. (Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP). Dưới đây là quy trình lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

Xác định nhu cầu sử dụng đất: Các cơ quan cấp huyện, như phòng, ban cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, đầu tiên phải xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện cho từng đơn vị hành chính cấp xã.

Gửi đề xuất nhu cầu: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đăng ký nhu cầu sử dụng đất, các cơ quan cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã gửi đề xuất nhu cầu sử dụng đất về Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Xác định chỉ tiêu sử dụng cấp tỉnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và các dự án trong kế hoạch cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện, đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như thế nào?

– Tổng hợp và cân đối nhu cầu sử dụng đất: Sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp và cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện cho từng đơn vị hành chính cấp xã.

Xem thêm:  Thông tin địa chỉ Công ty dịch thuật BIGBEN, thành phố Hà Nội

Xác định chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện: Các chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện bao gồm loại đất và khu chức năng.

Báo cáo và quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định và cập nhật kế hoạch sử dụng hàng năm cấp huyện dựa trên các đề xuất và thông tin từ cơ quan cấp huyện và xã, đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp tỉnh.

Bổ sung dự án thu hồi đất (nếu cần): Trường hợp cần bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải duyệt trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định và cập nhật vào kế hoạch hàng năm cấp huyện.

>>> Tìm hiểu thêm: Phí công chứng di chúc nhà đất là bao nhiêu? Cần chuẩn bị hồ sơ thế nào?

Trên đây là nội dung về “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là gì?“. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm từ khoá tìm kiếm:

>>> Văn phòng công chứng Hà Nội giá rẻ, uy tín gần đây nhất

>>> Văn phòng công chứng ngoài trụ sở không tính thêm phí dịch vụ

>>> Cách tìm đối tác kinh doanh hiệu quả đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp

>>> Địa chỉ văn phòng dịch thuật đa ngôn ngữ hỗ trợ lấy ngay trong ngày

>>> Nhận thừa kế bất động sản phải nộp thuế như thế nào?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *