“Trong môi trường kinh doanh phức tạp hiện nay, khái niệm ‘thương nhân’ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình hoạt động thương mại và quản lý kinh doanh. Thương nhân không chỉ đơn giản là người tham gia vào hoạt động buôn bán, mua bán hàng hóa, mà còn mang trên mình nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ quan trọng đối với cộng đồng và xã hội. Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây.

>>> Tìm hiểu thêm: Văn phòng công chứng Khương Trung địa chỉ đang tin cậy đảm bảo chất lượng dịch vụ tuyệt vời

1. Khái niệm thương nhân? Phân biệt giữa thương nhân và doanh nhân

1.1 Khái niệm thương nhân

Thương nhân là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, pháp luật đã đưa ra một định nghĩa cụ thể. Theo khoản 1 của Điều 6 Luật Thương mại năm 2005, thương nhân được xác định là:

“Được xem là thương nhân khi tổ chức kinh tế hoạt động theo quyền tự chủ và cá nhân hoạt động thương mại theo quyền tự chủ, liên tục và có giấy phép kinh doanh.”

Định nghĩa trên đã chỉ ra ba điểm quan trọng của thương nhân:

– Hoạt động kinh doanh theo quyền tự chủ: Thương nhân hoạt động trong môi trường kinh doanh không phụ thuộc vào bất kỳ ai hay tổ chức nào khác.

Thương nhân là gì?

– Hoạt động kinh doanh liên tục: Thương nhân tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách liên tục và không ngừng nghỉ, không chỉ trong các tình huống ngẫu nhiên.

– Có giấy phép kinh doanh: Thương nhân cần phải có giấy phép được cấp theo quy định của pháp luật. Trừ khi có quy định khác trong Nghị định 39/2007/NĐ-CP, việc đăng ký kinh doanh là bắt buộc. Điều này có nghĩa là chỉ khi một tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng đủ ba yếu tố này, họ mới được công nhận là thương nhân.

>>> Tìm hiểu thêm: Thủ tục xin cấp sổ đỏ mất bao lâu? Chi phí cấp sổ đỏ bao nhiêu tiền? Điều kiện để được cấp sổ đỏ như thế nào?

1.2 Phân biệt thương nhân và doanh nhân 

Hiện nay, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn hai khái niệm thương nhân và doanh nhân với nhau. Tuy nhiên, đây là hai khái niệm hoàn toàn không trùng lặp. Việc phân biệt hai khái niệm này có thể dựa trên bốn tiêu chí sau: khái niệm, chủ thể, phạm vi hoạt động và đăng ký kinh doanh.

Tiêu chíThương nhânDoanh nhân
Khái niệm– “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.”(khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005)– Thuật ngữ quản trị học- Doanh nhân là những người lãnh đạo, quản lý sự vận hành của doanh nghiệp. Doanh nhân có thể là thành viên hội đồng quản trị, cổ đông, thành viên ban giám đốc.
Chủ thểCá nhân hoặc tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp.Chỉ cá nhân.
Phạm vi hoạt động– Hoạt động thương mại“Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.”(khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005)=> Phạm vi hoạt động rộng hơn và bao gồm cả hoạt động kinh doanh.Doanh nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh, sử dụng nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu nhất định
Đăng ký kinh doanhCó đăng ký (khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005)Không 

2. Quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân

2.1 Quyền của thương nhân

Xem thêm:  Thông tin địa chỉ Trường Đại học Văn hóa, thành phố Hà Nội

– Quyền tự do thương mại

Theo khoản 2 Điều 6 của Luật Thương mại năm 2005: “Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp luật không cấm.”

Quyền hoạt động thương mại được nhà nước bảo hộ theo quy định tại khoản 3 của điều này. Luật Thương mại đã nêu ra một số hoạt động thương mại có thể kể đến như cung ứng dịch vụ (chương 3), xúc tiến thương mại (chương 4), các hoạt động liên quan đến trung gian thương mại (chương 5),…

Như vậy, quyền tự do hoạt động thương mại có thể được coi là quyền hành đầu được pháp luật công nhận cho thương nhân.

Quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân

– Quyền bình đẳng trong hoạt động kinh doanh

Ngoài ra, dựa trên nguyên tắc chung của hoạt động kinh doanh, các thương nhân còn được sở hữu quyền bình đẳng trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và giải thể, phá sản. Ở đây, trong điều kiện và hoàn cảnh như nhau, tất cả các thương nhân đều được coi là ngang hàng trước quy định của pháp luật.

>>> Tìm hiểu thêm: Cá nhân chuyển nhượng nhà đất trong trường hợp nào được miễn thuế? Công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất như thế nào?

– Quyền bình đẳng khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đối với việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, tất cả các thương nhân sẽ được coi là ngang hàng về các trình tự và thủ tục liên quan.

– Quyền bình đẳng trong hoạt động kinh doanh và trách nhiệm trước nhà nước

Trong hoạt động kinh doanh, thương nhân sẽ được xem là ngang hàng về nguồn lực, ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng thương mại, cạnh tranh và giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ thuế và thực hiện các trách nhiệm xã hội.

Thương nhân sẽ tiến hành việc đóng thuế để tuân theo trách nhiệm với Nhà nước. Thuế có vai trò điều tiết trong kinh tế thông qua việc không áp dụng chính sách “cào bằng” và tất cả các thương nhân đều phải đóng thuế theo quy định. Hiện nay, các chính sách miễn giảm, hỗ trợ giảm gánh nặng thuế được áp dụng để hỗ trợ cho thương nhân. Đồng thời, tính thuế được tối ưu hóa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ thể trong việc điều tiết thuế.

– Quyền bình đẳng trong việc phá sản, giải thể

Đối với việc phá sản và giải thể, không phân biệt hình thức sở hữu và tổ chức, tất cả các thương nhân đều có quyền yêu cầu toà án tuyên bố phá sản khi có đủ điều kiện. Thương nhân cũng có quyền tự nguyện đăng ký giải thể doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, việc phá sản hoặc giải thể buộc phải tuân theo quy định của pháp luật.

2.2 Nghĩa vụ của thương nhân

Bên cạnh các quyền cơ bản, cácthương nhân cũng có một số nghĩa vụ:

– Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh: Theo Điều 7 của Luật Thương mại năm 2005, thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật Thương mại và các quy định khác của pháp luật.

Xem thêm:  Địa chỉ văn phòng công chứng quận Bắc Từ Liêm

– Nghĩa vụ khai báo và nộp thuế: Dựa trên tinh thần chung của Hiến pháp năm 2013 tại Điều 47, thương nhân có nghĩa vụ khai báo trung thực và nộp thuế theo quy định. Các loại thuế mà thương nhân phải nộp có thể kể đến như Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Bảo vệ môi trường, Thuế Xuất nhập khẩu,…

>>> Tìm hiểu thêm: Phí công chứng bản dịch hiện nay là bao nhiêu? Bản dịch được công chứng có giá trị pháp lý như thế nào?

– Nghĩa vụ cụ thể trong hoạt động thương mại: Đối với hoạt động khuyến mãi, thương nhân có nghĩa vụ tuân theo các quyền tự nguyện và thông báo công khai cho khách hàng. Bảo mật thông tin liên quan đến chương trình khuyến mãi cũng là một nghĩa vụ của thương nhân. Trong quảng cáo thương mại, thương nhân phải cung cấp thông tin chính xác và tuân theo các quy định về quảng cáo bị cấm. Đối với hoạt động đại diện cho thương nhân, bên đại diện có nghĩa vụ tiến hành các hoạt động thương mại trong lợi ích của thương nhân, thông báo cơ hội và kết quả, tuân theo chỉ dẫn và không tiết lộ các bí mật thương mại liên quan đến bên nhận đại diện.

Bài viên trên đây đã trả lời cho câu hỏi thương nhân là gì và quyền và nghĩa vụ của thương nhân. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm các từ khóa:

>>> Hợp đồng thuê nhà có bắt buộc lập thành văn bản không? Trường hợp thuê nhà có phải đưa ra công chứng, chứng thực không?

>>> Văn phòng công chứng có được chứng thực sơ yếu lý lịch không? Thủ tục chứng thực chữ ký được quy định như thế nào?

>>> Công ty dịch thuật hỗ trợ dịch thuật đa ngôn ngữ các loại giấy tờ lấy ngay trong ngày quanh khu vực Hà Nội

>>> Phí công chứng giấy ủy quyền do bên nào chịu? Mức phí công chứng giấy ủy quyền mới nhất hiện nay là bao nhiêu theo quy định?

>>> Công ty không trả sổ bảo hiểm sau khi nghỉ việc, xử lý như thế nào?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *